Hållbarhet

“Ett hållbart företag är ett företag som arbetar med både lönsamhet, miljöhänsyn och sociala aspekter integrerat i hela verksamheten.” – Verksamt.se

På Kilvikens värnar vi om långsiktig hållbarhet och har tillsammans med Almi företagspartner plockat fram våra fokusområden för ett hållbart företagande.

Regeringen skriver på sin hemsida “Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. FN:s medlemsstater åtog sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att alla ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt, att vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.”

Genom att stärka våra medarbetare och främja personlig utveckling på arbetsplatsen och att aktivt arbeta med att stötta den lokala bygden så gör vi vår del för att nå upp till dessa mål.

%d bloggare gillar detta: